پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب افلاطون، پایدیا و مدرنیته

توضیحات:446 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 300,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

توضیحات:524 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب نگاهی به فلسفه روشنگری و بازتاب آن در هنر

توضیحات:360 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف فردریک بایزر - آندرو بوی - دن بیری زیل - ژرژ دی ژیوانی - مایکل فارستر ترجمه دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه