پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 170,000 ریالکتاب معماری - کتاب پرسش های ادراک پدیدارشناسی معماری

توضیحات:200 صفحه انتشارات کتاب فکر نو تألیف استیون هال - یوهانی پلاسما - آلبرتو پرز گومز ترجمه مرتضی نیک فطرت - سیده صدیقه میرگذار - احسان بیطرف
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

توضیحات:360 صفحه انتشارات چشمه تألیف گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه علیرضا سید احمدیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم

توضیحات:230 صفحه انتشارات هرمس تألیف دکتر محمد ضیمران - محمدرضا ارشاد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 119,000 ریالکتاب معماری - کتاب پدیدار شناسی هوسرل

توضیحات:354 صفحه انتشارات روزبهان تألیف دان زهاوی ترجمه مهدی صاحبکار - ایمان واقفی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 260,000 ریالکتاب معماری - کتاب تجربه مدرنیته

توضیحات:443 صفحه انتشارات طرح نو تألیف مارشال برمن ترجمه مراد فرهادپور
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 80,000 ریالکتاب معماری - کتاب نُو مدرن ها کجایند؟

توضیحات:255 صفحه انتشارات گنج هنر تألیف محمدرضا جودت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب تئوری معماری پست مدرن، جلد نخست: پیش درآمد

توضیحات:120 صفحه انتشارات کسری تألیف کیت نزبیت ترجمه پویان روحی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 138,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری تکنولوژیک (معماری و مهندسی ساختمان های نوین)

توضیحات:317 صفحه انتشارات سیمای دانش تألیف مهندس علیرضا تقدیری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 420,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی نظری در معماری هزاره ی سوم

توضیحات:226 صفحه انتشارات اول و آخر تألیف احمدرضا تورانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 248,000 ریالکتاب معماری - کتاب پست مدرنیته و معماری (بررسی جریان های فکری و معماری معاصر غرب)

توضیحات:396 صفحه انتشارات خاک تألیف امیر بانی مسعود
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه