پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب روح مکان: به سوی پدیدارشناسی معماری

توضیحات:285 صفحه انتشارات رخ داد نو تألیف کریستیان نوربرگ شولتز ترجمه محمدرضا شیرازی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 185,000 ریالکتاب معماری - کتاب انسان طبیعت معماری

توضیحات:284 صفحه انتشارات طحان تألیف نازنین گل پرورفرد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب انسان طبیعت معماری

توضیحات:428 صفحه انتشارات علم و دانش تألیف بابک داریوش
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب انسان طبیعت معماری

توضیحات:154 صفحه انتشارات عصر کنکاش تألیف نسیم جهاندار - مینو لفافچی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب آفرینش نظریه معماری ، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط

توضیحات:320 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف جان لنگ ترجمه علیرضا عینی فر
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 248,000 ریالکتاب معماری - کتاب ابعاد انسانی و فضاهای داخلی

توضیحات:316 صفحه انتشارات خاک تألیف جولیوس پانرو - مارتین زلنیک ترجمه محمد احمدی نژاد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 125,000 ریالکتاب معماری - کتاب پدیدار شناسی مکان

توضیحات:276صفحه انتشارات متن تألیف پروین پرتوی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه