پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 75,000 ریالکتاب معماری - کتاب چگونه دریدا بخوانیم

توضیحات:134 صفحه انتشارات رخ داد نو تألیف پنلوپه دویچر ترجمه مهدی پارسا خانقاه - سید محمد جواد سیدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

توضیحات:360 صفحه انتشارات چشمه تألیف گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه علیرضا سید احمدیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 300,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

توضیحات:524 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب نور در حکمت سهروردی

توضیحات:197 صفحه انتشارات هرمس تألیف سیما سادات نوربخش
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 155,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری و اندیشه نقادانه

توضیحات:312 صفحه انتشارات متن تألیف وین اتو ترجمه امینه انجم شعاع
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقد بازی (جستارهای نقد معماری)

توضیحات:224 صفحه انتشارات کسری گردآوری دکتر ایمان رییسی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 110,000 ریالکتاب معماری - کتاب زیبایی شناسی و نقد

توضیحات:383 صفحه انتشارات آمه تألیف مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب جستارهایی در زیبایی شناسی

توضیحات:304 صفحه انتشارات اختران گردآوری مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 155,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری و اندیشه نقادانه

توضیحات:312 صفحه انتشارات فرهنگستان هنر تألیف وین اتو ترجمه امینه انجم شعاع
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 98,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقد عکس : درآمدی بر درک تصویر

توضیحات:300 صفحه انتشارات مرکز تألیف تری برت ترجمه اسماعیل عباسی - کاوه میرعباسی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه