پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 150,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری اندیشی

توضیحات:112 صفحه انتشارات حرفه هنرمند تألیف پتر زومتور ترجمه علیرضا شلویری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 80,000 ریالکتاب معماری - کتاب بزرگان فلسفه

توضیحات:446 صفحه انتشارات علمی و فرهنگی تألیف هنری توماس ترجمه فریدون بدره ای
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 300,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

توضیحات:524 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی بر زیبا شناسی اسلامی

توضیحات:296+2 صفحه انتشارات ماهی تألیف اولیور لیمن ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب هنر و شناخت

توضیحات:256 صفحه انتشارات متن تألیف جیمز اُ. یانگ ترجمه هاشم بناءپور - بهاره آزاده سهی - ارشیا صدیق
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 190,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی بر فلسفه هنر

توضیحات:444 صفحه انتشارات متن تألیف نوئل کارول ترجمه صالح طباطبایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 345,000 ریالکتاب معماری - کتاب حقیقت و زیبایی : درس های فلسفه هنر

توضیحات:598 صفحه انتشارات مرکز تألیف بابک احمدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 80,000 ریالکتاب معماری - کتاب نُو مدرن ها کجایند؟

توضیحات:255 صفحه انتشارات گنج هنر تألیف محمدرضا جودت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب زبان تزیین

توضیحات:257 صفحه انتشارات دانشگاه هنر تألیف جیمز تریلینگ ترجمه منصور حسامی - فهیمه زارع زاده
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب تو معماری را ترسیم می کنی ولی من آن را می سازم

توضیحات:352 صفحه انتشارات گنج هنر تألیف محمدرضا جودت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه