پرتال جامع رشته معماری

نام محصول : پروژه معماری - زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معماری پروژه معماری آشنایی با معماری اسلامی زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن بازشوها معماری تزیینی ایران رنگ و مواد و مصالح مقرنس هنر معقلی

  نام محصول : پروژه معماری - زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن

  فصل یک:معماری حرم
  ده قرن هنرومعماری ایران درحرم رضوی    
  مسجد گوهرشاد
  فصل دوم:شکل مسجد در آغاز اسلام
  ساختمان مساجد در قرون اولیه اسلامی
  مسجد گوهرشاد
  گوهرشاد آغا کیست؟
  مشخصات مسجد جامع گوهرشاد
  خصوصیات مسجد به طور خلاصه
  فصل سوم:زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد
  مقدمه
  مفهوم فضا
  انواع فضا
  فضای علمی
  فضاي معماري
  سیر تاریخی تحول فضا در معماری
  مفهوم فضا
  انواع فضا
  فضای علمی
  فضاي معماري
  سیر تاریخی تحول فضا در معماری
  دیدگاه برونو زوی درباره فضای معماری
  مکان فضای انسانی هایدگر
  فضا و مکان
  مسجد گوهرشاد
  عناصر تعریف فضا
  ایجاد ژرفا در فضا
  چگالی فضا
  بازشوها
  همجواری و نفوذ فضاها
  خواص فضایی اشکال هندسی
  نور و سایه
  رنگ، و مواد و مصالح
  وزن ظاهر
  فضاي آفاقي، و فضاي انفسي
  جمع بندي و نتيجه گيري
  فصل چهارم  آرمان‌گرایی در معماری تزیینی ایران    
  منبع الهام معماران
  شیوه کاربرد الهامات
  آذین‌بندی گیاهی
  کتیبه‌بندی آذینی
  شمایل‌پردازی
  فصل پنجم: بررسی تزئینات مسجد گوهرشاد
  تزئینات مسجد گوهرشاد
  مکتب شیراز
  ویژگی های مکتب شیراز
  مقرنس
  نقش مقرنس در آثار دوران اسلامی    
  مقرنس سازی در دوران اولیه اسلام - قرن ۱ تا ۵ هـ . ق
  هنر مقرنس سازی در قرن هفتم و هشتم هجری قمری
  مقرنس در مسجد گوهرشاد
  هنر معقلی در مسجد گوهرشاد
  نقشه ها و پلان مسجد گوهرشاد
  منابع و مآخذ  مشخصات فنی محصول : پروژه معماری - زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن
  فایل word 55 صفحه
  عکس دارد
  فهرست دارد
  منابع دارد
  بررسی تخصصی محصول : پروژه معماری - زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن
  این پروژه شامل مطالبی درباره مسجد گوهرشاد با تاکید بر نقوش و تزئینات ان است. مطالب مندرج در این پروژه مناسب استفاده در درس آشنایی با معماری اسلامی میباشد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه معماری - زبان فضا در معماری مسجد گوهرشاد و تزئینات آن

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه