پرتال جامع رشته معماری

نام محصول : تحقیق معماری - ضوابط و مبانی معماری برای کودکان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: آرک شاپ
قیمت: 130,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معماری تحقیق معماری ضوابط و مبانی معماری برای کودکان عکس معماری نقشه معماری ضوابط معماری استانداردهای معماری طرح و رساله نهایی چكیده مقدمه محیطهای مناسب برای كودكان كودكان و معماری معماری برای كودكان علل و اهداف طراحی برای كودك علوم فرهنگ ه

  نام محصول : تحقیق معماری - ضوابط و مبانی معماری برای کودکان

  چكیده
  مقدمه
  محیطهای مناسب برای كودكان
  كودكان و معماری
  معماری برای كودكان
  علل و اهداف طراحی برای كودك
  علوم
  فرهنگ
  هنرها
  ورزشی – تفریحی
  درك كودك از فضا ، فرم و محیط
  ویژگی های ذهنی – روانی كودكان در معماری
  كاربرد رنگ در معماری كودكان
  معمار + مشاور
  وسرانجام طراحی كردن
  كودكان
  جاهای جالب
  جاهای زشت
  چیزهای زیبا
  چیزهای زشت
  چیزهای مطلوب
  مبانی ادراك فضا
  ظرفیت ادراك
  اصول طراحی
  ایده های كلی فضا
  ایده های ساختاری
  پلها
  حوزه فراگیری آشنایی با نشانه ها ، دنیای بزرگترها و آموزش
  حوزه ماجراجویی بازی و سرگرمی صرف ، كاوش و جستجو
  فرهنگ و لزوم گسترش مراكز فرهنگی در جامعه
  فرهنگ
  روانشناسی كودك
  روانشناسی رشد
  مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
  تعریف رشد
  مفهوم پختگی (رسیدگی)
  مفهوم رشد و پرورش
  گونه های تغییر در فرایند رشد
  تغییر در اندازه و مقدار
  ناپدید شدن برخی از قمستهای بدن
  كسب مشخصات تازه
  ماهیت و ویژگیهای رشد در انسان
  وراثت
  محیط
  عوامل محیطی داخلی
  عوامل محیطی خارجی
  تغذیه
  هوای آزاد و نور خورشید
  بیماریها و آسیبها
  وضع خانوادگی
  ویژگیهای اجتماعی
  ویژگیهای هیجانی
  ویژگیهای عقلی
  احتیاجات فضایی كودك 3-6 ساله
  احتیاجات فضایی كودك 6 تا 9 ساله
  تقسیم بندی دوران كودكی
  رشد جسمانی در دروه دوم كودكی
  شیوه استدلال پیش دبستانی ها
  تكامل مهارتهای ادراكی
  نگهداری
  خصوصیات تفكر
  ظاهر و واقعیت
  افزایش پردازش اطلاعات
  مهارتهای حافظه ای
  روند تكامل شخصیت
  انگیزه پرخاشگری
  تمایلات اتكایی و استقلال
  انگیزه كسب موفقیت
  ترس و اضطراب
  همانند سازی
  گروه بندی جنسی
  رشدفراخود (وجدان)
  خلاصه و نتیجه بحث روانشناسی
  بازی
  كودك و بازی
  تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
  تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی
  اهمیت و هدف بازی
  ارزش جسمانی
  تاثیرات روانی
  بازی و رشد شخصیت
  نقش بازی در استقلال كودك
  الگوپذیری
  بازی پایگاه دوستی ها
  بازی منبع لذت
  بازی جانشین كار
  بازی بیانگر دنیای كودكان
  بازی و تعلیم و تربیت
  بازی و رشد عاطفی
  بازی و رشد جسمی
  بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیك بدن
  تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
  تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
  تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
  تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
  تاثیر بازی در پرورش حواس
  بازی و رشد ذهنی
  عوامل موثر در بازی
  عوامل محیطی
  عامل جنسیت در بازی
  انواع بازی از جهت محتوا و كاربرد
  بازیهای جسمی
  بازیهای تقلیدی
  بازیهای نمایشی
  بازیهای نمادی
  بازیهای تخیلی
  بازیهای آموزشی
  بازیهای محلی و سنتی
  بازیهای ورزشی
  بازیهای آرام
  بازیهای پرتحرك
  خود رفتاری
  بازی با وسایل
  مشخصات فنی فضای بازی كودكان و سرانه ها
  زمین بازی ( از نوع ماجراجویی):
  مواد پركننده نرم
  خرده چوب
  ماسه
  شن و سنگریزه با قطر 18-12 میلی متر
  كفپوشهای گیاهی مقاوم
  مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
  جنسیت وسایل بازی
  ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
  رنگ در زمین بازی
  وسایل بازی و تجهیزات لازم
  اسباب بازییهای چرخ دار
  وسایل نقلیه واقعی
  بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
  وسایل بازی برای برقراری تعادل
  پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشیاء
  انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
  بازی های نمادی
  بازی های با قاعده
  خصوصیات كالبدی فضای بازی كودكان
  رنگ
  نور
  تعریف نقاشی كودك
  مراحل نقاشی كودكان
  مرحله 7-2 سالگی
  مرحله خط خطی كردن از 2 تا 4 سالگی
  مرحله طرح ریزی 4 تا 5 سالگی
  مرحله شكل سازی و تصویرگری 5 تا 7 سالگی
  توجه به نقاشی به صورت گروهی
  نتیجه گیری
  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای كودكان
  بازی و رشد جسمی
  بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیك بدن
  تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
  تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
  تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
  تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
  تاثیر بازی در پرورش حواس
  بازی و رشد ذهنی
  عوامل موثر در بازی
  عوامل محیطی
  عامل جنسیت در بازی
  انواع بازی از جهت محتوا و كاربرد
  بازیهای جسمی
  بازیهای تقلیدی
  بازیهای نمایشی
  بازیهای نمادی
  بازیهای تخیلی
  بازیهای آموزشی
  بازیهای محلی و سنتی
  بازیهای ورزشی
  بازیهای آرام
  بازیهای پرتحرك
  خود رفتاری
  بازی با وسایل
  مشخصات فنی فضای بازی كودكان و سرانه ها
  زمین بازی ( از نوع ماجراجویی):
  مواد پركننده نرم
  خرده چوب
  ماسه
  شن و سنگریزه با قطر 18-12 میلی متر
  كفپوشهای گیاهی مقاوم
  مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
  جنسیت وسایل بازی
  ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
  رنگ در زمین بازی
  وسایل بازی و تجهیزات لازم
  اسباب بازییهای چرخ دار
  وسایل نقلیه واقعی
  بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
  وسایل بازی برای برقراری تعادل
  پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشیاء

  انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
  بازی های نمادی
  بازی های با قاعده
  خصوصیات كالبدی فضای بازی كودكان
  رنگ
  نور
  تعریف نقاشی كودك
  مراحل نقاشی كودكان
  مرحله 7-2 سالگی
  مرحله خط خطی كردن از 2 تا 4 سالگی
  مرحله طرح ریزی 4 تا 5 سالگی
  مرحله شكل سازی و تصویرگری 5 تا 7 سالگی
  توجه به نقاشی به صورت گروهی
  نتیجه گیری
  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای كودكان
  اندازه بدن كودكان
  ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده كودك
  اندازه های ساختاری بدن كودكان
  تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری
  حفاظت و حصار
  ویژگی فضای كودك
  مقدار فضا
  چیزهایی كه بچه ها در فضای باز دوست دارند
  ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با كودك )
  ماسه ، خاك و شن
  ایمنی
  شرایط ایمنی در فضا
  ایمنی در محوطه
  نرده های ایمن
  ایمنی در مسیرهای حركت
  ایمنی در راهروها
  ایمنی در مسیر پله ها
  شرایط ایمنی پوشش كف
  شرایط ایمنی درها
  شرایط ایمنی پنجره ها
  شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
  شرایط ایمنی تجهیزات
  فضاهای خدماتی و تاسیساتی
  انبار
  موتورخانه
  شوفاژ دیواری
  درك كودك از فضا ، فرم و محیط
  تاثیر محیط های جمعی بر روی كودكان
  تاثیر همسالان و رابطه آنها بر كودكان
  تغییر در رفتار اجتماعی كودك
  تاثیرات متقابل محیط و كودك
  محیط یك مجموعه ی آموزشی برای كودكان
  شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های كودك
  فرآیندهای رشد كودك
  نظریه های عمومی آسیب شناسی كودك
  تعریف افسردگی دوران كودكی
  بازی و رشد جسمی
  بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیك بدن
  تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
  تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
  تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
  تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
  تاثیر بازی در پرورش حواس
  بازی و رشد ذهنی
  عوامل موثر در بازی
  عوامل محیطی
  عامل جنسیت در بازی
  انواع بازی از جهت محتوا و كاربرد
  بازیهای جسمی
  بازیهای تقلیدی
  بازیهای نمایشی
  بازیهای نمادی
  بازیهای تخیلی
  بازیهای آموزشی
  بازیهای محلی و سنتی
  بازیهای ورزشی
  بازیهای آرام
  بازیهای پرتحرك
  خود رفتاری
  بازی با وسایل
  مشخصات فنی فضای بازی كودكان و سرانه ها
  زمین بازی ( از نوع ماجراجویی):
  مواد پركننده نرم
  خرده چوب
  ماسه
  شن و سنگریزه با قطر 18-12 میلی متر
  كفپوشهای گیاهی مقاوم
  مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
  جنسیت وسایل بازی
  ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
  رنگ در زمین بازی
  وسایل بازی و تجهیزات لازم
  اسباب بازییهای چرخ دار
  وسایل نقلیه واقعی
  بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
  وسایل بازی برای برقراری تعادل
  پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشیاء

  انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
  بازی های نمادی
  بازی های با قاعده
  خصوصیات كالبدی فضای بازی كودكان
  رنگ
  نور
  تعریف نقاشی كودك
  مراحل نقاشی كودكان
  مرحله 7-2 سالگی
  مرحله خط خطی كردن از 2 تا 4 سالگی
  مرحله طرح ریزی 4 تا 5 سالگی
  مرحله شكل سازی و تصویرگری 5 تا 7 سالگی
  توجه به نقاشی به صورت گروهی
  نتیجه گیری
  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای كودكان
  اندازه بدن كودكان
  ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده كودك
  اندازه های ساختاری بدن كودكان
  تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری
  حفاظت و حصار
  ویژگی فضای كودك
  مقدار فضا
  چیزهایی كه بچه ها در فضای باز دوست دارند
  ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با كودك ):
  ماسه ، خاك و شن
  ایمنی
  شرایط ایمنی در فضا
  ایمنی در محوطه
  نرده های ایمن
  ایمنی در مسیرهای حركت
  ایمنی در راهروها
  ایمنی در مسیر پله ها
  شرایط ایمنی پوشش كف
  شرایط ایمنی درها
  شرایط ایمنی پنجره ها
  شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
  شرایط ایمنی تجهیزات
  فضاهای خدماتی و تاسیساتی
  انبار
  موتورخانه
  شوفاژ دیواری
  درك كودك از فضا ، فرم و محیط
  تاثیر محیط های جمعی بر روی كودكان
  تاثیر همسالان و رابطه آنها بر كودكان
  تغییر در رفتار اجتماعی كودك
  تاثیرات متقابل محیط و كودك
  محیط یك مجموعه ی آموزشی برای كودكان
  شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های كودك
  فرآیندهای رشد كودك
  :
  نظریه های عمومی آسیب شناسی كودك
  الگوهای روان پویایی
  تعریف افسردگی دوران كودكی
  ملاكهای تشخیصی
  اختلال افسرده خویی
  :
  خلاصه ای از بررسی اختلالهای اضطرابی و ترس در كودكان
  اهمیت تعامل همسالان برای رشد طبیعی
  زمینه های رشد كودك
  اطلاعات مربوط به كودكان
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی كودك 3 تا 4 سال
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ،  اجتماعی كودك 4 تا 5 ساله
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی كودك 5 تا 6 سال
  بازی و رشد جسمی
  بازی و رشد و توسعه سیستمهای ارگانیك بدن
  تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
  تاثیر بر روی رشد سلسله اعصاب
  تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
  تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس
  تاثیر بازی در پرورش حواس
  بازی و رشد ذهنی
  عوامل موثر در بازی
  عوامل محیطی
  عامل جنسیت در بازی
  انواع بازی از جهت محتوا و كاربرد
  بازیهای جسمی
  بازیهای تقلیدی
  بازیهای نمایشی
  بازیهای نمادی
  بازیهای تخیلی
  بازیهای آموزشی
  بازیهای محلی و سنتی
  بازیهای ورزشی
  بازیهای آرام
  بازیهای پرتحرك
  خود رفتاری
  بازی با وسایل
  مشخصات فنی فضای بازی كودكان و سرانه ها
  زمین بازی ( از نوع ماجراجویی):
  مواد پركننده نرم
  خرده چوب
  ماسه
  شن و سنگریزه با قطر 18-12 میلی متر
  كفپوشهای گیاهی مقاوم
  مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی
  جنسیت وسایل بازی
  ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
  رنگ در زمین بازی
  وسایل بازی و تجهیزات لازم
  اسباب بازییهای چرخ دار
  وسایل نقلیه واقعی
  بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن
  وسایل بازی برای برقراری تعادل
  پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشیاء

  انواع بازی ها و تحولات آنها در سنین مختلف
  بازی های نمادی
  بازی های با قاعده
  خصوصیات كالبدی فضای بازی كودكان
  رنگ
  نور
  تعریف نقاشی كودك
  مراحل نقاشی كودكان
  مرحله 7-2 سالگی
  مرحله خط خطی كردن از 2 تا 4 سالگی
  مرحله طرح ریزی 4 تا 5 سالگی
  مرحله شكل سازی و تصویرگری 5 تا 7 سالگی
  توجه به نقاشی به صورت گروهی
  نتیجه گیری
  تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای كودكان
  اندازه بدن كودكان
  ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده كودك
  اندازه های ساختاری بدن كودكان
  تجهیزات و وسایل تعمیر و نگهداری
  حفاظت و حصار
  ویژگی فضای كودك
  مقدار فضا
  چیزهایی كه بچه ها در فضای باز دوست دارند
  ابزار طراحی فضای باز ( در رابطه با كودك ):
  ماسه ، خاك و شن
  ایمنی
  شرایط ایمنی در فضا
  ایمنی در محوطه
  نرده های ایمن
  ایمنی در مسیرهای حركت
  ایمنی در راهروها
  ایمنی در مسیر پله ها
  شرایط ایمنی پوشش كف
  شرایط ایمنی درها
  شرایط ایمنی پنجره ها
  شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
  شرایط ایمنی تجهیزات
  فضاهای خدماتی و تاسیساتی
  انبار
  موتورخانه
  شوفاژ دیواری
  درك كودك از فضا ، فرم و محیط
  تاثیر محیط های جمعی بر روی كودكان
  تاثیر همسالان و رابطه آنها بر كودكان
  تغییر در رفتار اجتماعی كودك
  تاثیرات متقابل محیط و كودك
  محیط یك مجموعه ی آموزشی برای كودكان
  شناخت و تحلیل روحیات ، نیازها و توانایی های كودك
  فرآیندهای رشد كودك
  :
  نظریه های عمومی آسیب شناسی كودك
  الگوهای روان پویایی
  تعریف افسردگی دوران كودكی
  ملاكهای تشخیصی
  اختلال افسرده خویی
  خلاصه ای از بررسی اختلالهای اضطرابی و ترس در كودكان
  اهمیت تعامل همسالان برای رشد طبیعی
  زمینه های رشد كودك
  اطلاعات مربوط به كودكان
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی كودك 3 تا 4 سال
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ،  اجتماعی كودك 4 تا 5 ساله
  خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی كودك 5 تا 6 سال
  خصوصیات جسمی ، ذهنی ، عاطفی ، اجتماعی كودك 6 تا9 سال
  فعالیت ها و بازی های آموزشی كودكان
  فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا
  فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوباوه
  كودكستان توبین گن Tubingen آرنو لیدرر Arno Lederer
  نظرات کودکان درباره فضاهای متفاوت
  فضاها در نقاشی كودكان

  مشخصات فنی محصول : تحقیق معماری - ضوابط و مبانی معماری برای کودکان
  فرمت word 133 صفحه
  عکس دارد
  نقشه دارد
  فهرست ندارد
  منابع ندارد
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق معماری - ضوابط و مبانی معماری برای کودکان
  این تحقیق شامل مطالبی درباره روانشناسی کودک و ضوابط و مبانی طراحی برای کودکان با توجه به نیازهای جسمی و روحی آنان است. مطالب مندرج در این تحقیق مناسب استفاده در طراحی معماری و طرح و رساله نهایی میباشد
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق معماری - ضوابط و مبانی معماری برای کودکان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه