پرتال جامع رشته معماری

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - طراحی خانه علوم و فناوری باشگاه دانش پژوهان جوان همراه با فایلهای اتوکد

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معماری هفت
قیمت: 800,000 ریال

با تخفیف 640,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه معماری پایان نامه ارشد معماری طراحی خانه فناوری

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - طراحی خانه علوم و فناوری باشگاه دانش پژوهان جوان همراه با فایلهای اتوکد

  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • ضرورت تحقیق
  • فرآیند مطالعات تا طراحی
  • بیان مسئله
  • بیان موضوع
  • بیان هدف
  • مبانی نظری معماری پروژه
  • مبنع درون‌ذاتی
  • منبع برون ذاتی
  • اصول كلی حركت و تحول
  • چند مسئله روشن در بارة‌ حركت
  • نقش تضاد در تغییر و حركت و تكامل
  • تضاد، زمینه‌ساز حركت
  • نظریه اول: نظریه الیائیان
  • نظریه دوم: نظریه اتمیسم
  • نظریه سوم: نظریه ارسطو
  • نظریه چهارم: نظریه ملاصدرا
  • تحقیق و پژوهش
  • از نظر لغت
  • در اصطلاح
  • ضرورت‌های پژوهش
  • از نظر علمی
  • در جنبه مكتب‌شناسی
  • دامنه ضرورت‌ها
  • در جنبه حیات فردی
  • در جنبه اجتماعی
  • از نظر اخلاقی
  • از دید اسلام
  • فوائد پژوهش
  • در جنبة فردی
  • در جنبة اجتماعی
  • در جنبة فرهنگی
  • نفس پژوهش و لذت آن
  • استفاده حاصل پژوهش
  • اهداف و مقاصد پژوهش
  • منظور از هدف
  • ضرورت و اهمیت هدف در تحقیق
  • ویژگیهای اهداف
  • دسته‌بندی اهداف
  • اهداف شخصی
  • اهداف علمی و فرهنگی
  • اهداف اجتماعی
  • اهداف معنوی و الهی
  • مشكلات و موانع تحقیق پژوهش
  • در رابطه با پژوهشگر
  • جهل و نادانی‌ها
  • موقعیت پژوهشگر
  • جنبه‌های درونی انسان
  • حالات عمومی محقق
  • عادت‌ها
  • عواطف و تعلق‌ها
  • در رابطه با كادر تحقیق
  • در رابطه با منابع تحقیق
  • در رابطه با واقعیت‌های جامعه
  • تحقیق فردی
  • تحقیق گروهی
  • امكانات لازم برای پژوهش
  • در جنبه پژوهشگر
  • در جنبه مسأله پژوهش
  • امكانات در رابطه با واقعیت‌ها
  • امكانات اقتصادی
  • امكانات اجتماعی
  • امكانات سیاسی
  • امكانات فرهنگی
  • امكانات مذهبی
  • امكانات دیگر
  • مراحل پژوهش
  • تعیین موضوع
  • تعیین مرز موضوع
  • تهیه اطلاعات
  • تدوین اطلاعات
  • تهیه فرضیه
  • بررسی مجدد فرضیه
  • تهیه اصل یا قانون
  • دستیابی به نظریه یا تئوری
  • نگارش و ارائه تحقیق
  • طرح پژوهش
  • طرح تحقیق
  • نكات مورد بحث در طرح
  • موضوع پژوهش
  • محتوای پژوهش
  • روش پژوهش
  • طرف خطاب
  • مراحل آن
  • مدت آن
  • هزینه آن
  • محك و معیار
  • روش‌های كلی در پژوهش
  • روش‌های فلسفی- مذهبی
  • روش‌های مطالعه‌ای
  • روش‌های تجربی
  • وضعیت علمی كشور
  • مشكلات و موانع ساختاری در نظام تحقیقاتی ایران
  • مشكلات مربوط به مدیریت سیاستگذاری و نیروی انسانی
  • مشكلات مربوط به ساختار و تشكیلات تحقیقات
  • مشكلات مربوط به اطلاع رسانی فرهنگ و آموزش
  • مشكلات مربوط به قوانین و مقررات
  • مشكلات مربوط به بهره‌برداری از منابع پژوهشی
  • نقاط قوت
  • نقاط ضعف
  • بررسی آماری پژوهش در ایران و مقایسه آن در جهان
  • منابع مالی و انسانی بخش پژوهش
  • بهره‌وری بخش پژوهش در ایران
  • سیاستها وخط‌مشیهای بخش پژوهش دربرنامه‌های توسعه‌كشور
  • رابطه علم و تكنولوژی با پژوهش
  • ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوری
  • نیاز به تربیت پژوهشگر
  • جوانان در جامعه امروز
  • مفهوم نوجوانی و جوانی
  • مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان
  • تقسیم‌بندی نیازها
  • نیازهای فیزیولوژیك
  • نیاز به امنیت (ایمنی)
  • نیاز به تعلق و عشق (وابستگی)
  • نیاز به احترام
  • نیاز به خود شكوفائی یا تحقق ذات یا كامل شدن
  • طبقه بندی نیازهای جوانان
  • نیازهای جسمانی
  • نیازهای روانی
  • نیاز به محبت
  • بعد افراطی محبت
  • نیاز به امنیت و آسایش روانی
  • نیازهای زیستی
  • نیاز به استقلال
  • نیاز به آزادی
  • نیاز به دوست و همدم
  • پیامدهای عدم توجه به نیازهای نوجوانان و جوانان
  • احساس حقارت
  • انحراف و بزهكاری
  • گوشه‌گیری و انزوا (احساس تنهایی)
  • پرخاشگری
  • عدم توجه به نیازهای نوجوانان و جوانان
  • افراط و تفریط در برابر جوانان
  • انگیزه پیشرفت زمینه‌ای برای پژوهشگری جوانان
  • علاقه جوانان به مجهولات
  • نیازهای نسل جوان
  • تربیت مبتنی بر ارزش‌شناسی در جوانان
  • تربیت عقلی
  • تربیت اخلاقی و دینی
  • لزوم رعایت حقوق جوانان و توجه به میزان سن
  • هدف تعلیم و تربیت جوانان
  • تصریح هدف غائی تربیت
  • دعوت اسلام به تعلیم و تربیت
  • پویا و سازنده بارآوردن انسان
  • انسان فعال و انسان پذیرا
  • ویژگی‌های انسان پذیرا یا ایستا
  • ویژگی‌های انسان فعال
  • تأكید بر حركت و تحول انسان از دیدگاه آیات قرآن
  • علم در آینه هنر
  • علم چیست
  • علم در آینه معماری
  • معماری و الكترونیك
  • نامادیت
  • حسی بودن
  • چند رسانه‌ای بودن
  • معماری (مسئله یا پاسخ)
  • انگاره‌های پنهانی ذهنیت
  • ذهنیت
  • پایداری
  • پویایی
  • تغییر
  • درون و بیرون
  • وصل
  • گذر
  • اوج
  • علاوه بر مفاهیم فوق اهداف ذیل در طراحی بنا در نظر گرفته شده
  • تعاریف و ضوابط تأسیس مراكز تحقیقاتی
  • محقق
  • گروه پژوهشی
  • پژوهشكده
  • پژوهشگاه
  • روش ایجاد واحدهای تحقیقاتی
  • ضرورت تأسیس باشگاه دانش‌پژوهان
  • معرفی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
  • كلیات
  • تعریف
  • وظایف
  • شناسایی
  • اركان و تشكیلات
  • اركان باشگاه
  • وظایف رئیس باشگاه
  • تركیب شورای باشگاه
  • وظایف شورا
  • عضویت
  • امور مالی
  • منابع تأمین هزینه‌های باشگاه
  • صندوق حمایت از دانش‌پژوهان
  • آیین‌نامة پذیرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان
  • شرایط عمومی اعضای باشگاه دانش‌پژوهان جوان
  • نمودار سازمانی باشگاه دانش‌پژوهان جوان
  • مطالعات تطبیقی
  • مركز تكنولوژی مك كورمیك تریبون
  • دانشگاه تكنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس
  • دانشگاه تكنولوژی چالمرز
  • دانشگاه تكنولوژی ماساچوست
  • مركز فرهنگی ژرژ پمپیدو
  • مطالعات شهر مشهد
  • مطالعات تاریخی شهر مشهد
  • پیدایش شهر مشهد
  • شناخت شهر مشهد
  • بررسی‌های كلی در مقیاس شهر
  • موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
  • شناخت استخوان‌بندی شهر مشهد
  • محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری
  • نقاط شاخص شهر مشهد
  • توسعه شهر مشهد در آینده
  • بررسی اجمالی گسترش غربی شهر
  • وضع موجود
  • طرح جامع
  • مساحت شهر و كاربریهای اراضی طرح جامع
  • بررسی شرایط اقلیمی
  • وزش باد
  • تابش آفتاب
  • بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
  • دمای هوا
  • رطوبت نسبی
  • مواقع گرم و مواقع سرد سال
  • جهت استقرار ساختمان
  • بررسی‌های جمعیتی شهر مشهد
  • جمعیت شهر مشهد
  • جمعیت شناور شهر مشهد
  • مطالعات سایت طراحی
  • معرفی سایت
  • تجزیه و تحلیل محدوده مورد نظر
  • روند شكل گیری محدوده در گذر تاریخ
  • بررسی موقعیت محدوده در شهر مشهد
  • موقعیت مكانی محدوده در شهر مشهد
  • موقعیت محدوده به لحا‌ظ اقتصادی
  • موقعیت محدوده به لحاظ جمعیتی
  • موقعیت محدوده به لحاظ حوزه اداری
  • موقعیت محدوده به لحاظ فضای سبز
  • موقعیت محدوده به لحاظ تفریحی، فراغتی
  • كاربری‌های فرهنگی
  • عناصر فرهنگی
  • شبكه دسترسی محدوده سایت
  • میدان فردوسی
  • طبقه‌بندی اطلاعات
  • تحقیق و پژوهش
  • وضعیت علمی كشور
  • بررسی آمار پژوهش در ایران
  • رابطه علم و تكنولوژی با پژوهش
  • جوانان در جامعه امروز
  • پویا و سازنده بار آوردن انسان
  • شناخت (تكمیلی)
  • شناخت (تطبیقی)
  • شناخت (زمینه)
  • شهر مشهد
  • سایت مورد نظر
  • تحلیل اطلاعات
  • شناخت (پایه)
  • تحقیق و پژوهش
  • وضعیت علمی كشور
  • بررسی آمار پژوهش در ایران
  • رابطه علم و تكنولوژی با پژوهش
  • جوانان در جامعه امروز
  • پویا و سازنده بار آوردن انسان
  • شناخت (تكمیلی)
  • علم در آینه هنر
  • معماری (مسئله یا پاسخ)
  • تعاریف مراكز تحقیقاتی
  • ضرورت وجود باشگاه
  • باشگاه دانش‌پژوهان جوان
  • شناخت (تطبیقی)
  • بررسی نمونه‌های مشابه به لحاظ كاركردی
  • بررسی نمونه مشابه به لحاظ مبانی نظری عام طرح
  • شناخت (زمینه)
  • شهر مشهد
  • مبانی نظری طراح
  • پایداری
  • پویایی
  • تغییر
  • مبانی طراحی معماری پروژه
  • برنامه‌ریزی فیزیكی پروژه
  • مبانی برنامه‌ریزی فیزیكی
  • بررسی جمعیت هدف (گروه‌های مخاطب)
  • رایزنی با اساتید و مسئولان مختلف
  • بررسی نمونه‌های مشابه پژوهشی
  • اساسنامه باشگاه
  • استاندارد‌های موجود
  • طرح جامع فیزیكی
  • حوزه‌بندی فضاها
  • اداری
  • حوزه ریاست و سرپرستی
  • حوزه امور مالی‌
  • حوزه امور اداری
  • حوزه امور خدماتی
  • علمی ـ پژوهشی
  • اقامتی
  • خدماتی
  • ارتباطی
  • ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه
  • آزمایشگاه‌ها
  • طبقه‌بندی
  • روش‌ها یا گرایش‌ها
  • اصول طراحی
  • فضای لازم برای هر نفر
  • مدول‌های طراحی
  • توزیع سرویس‌ها
  • سیستم‌های دفع مواد زاید
  • انباری
  • از انواع انباریها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد
  • مركزی
  • موضعی
  • انباری محل كار
  • نیازهای ویژه
  • فضاهای مرتبط
  • روكار سطح
  • كلاس‌ها
  • فضای مورد نیاز
  • شكل استاندارد اتاق
  • كتابخانه
  • بررسی روابط داخلی در كتابخانه
  • ورودی در كتابخانه
  • قسمت مطالعه در كتابخانه
  • فضای امانات كتابخانه
  • نورگیری در كتابخانه
  • تهویه در كتابخانه
  • حفاظت در مقابل آتش‌سوزی
  • استاندارد فضای كتابخانه
  • ساختار اداری
  • سالن‌های سخنرانی
  • شكل اساسی
  • ابعاد كمینه برای صندلی‌ها
  • انواع ترتیب صندلی‌ها
  • نمایشگاه
  • عملكرد نمایشگاه
  • نحوه نورپردازی در نمایشگاه
  • مسیرهای حركت
  • سلف سرویس
  • مجموعه اقامتی
  • خصوصیات استفاده‌كنندگان
  • فضاهای تشكیل‌دهنده مجموعه اقامتی
  • طبقات تشكیل‌دهنده فضای اقامتی (اتاق‌خوابها)
  • اتاق‌خوابها
  • تیپ‌بندی اتاق میهمانان
  • تجهیزات اتاق میهمانان
  • ورودی اصلی
  • ورودی خدماتی
  • لابی
  • پیشخوان لابی
  • فضای نشیمن
  • سیركولاسیون
  • سرویس‌های بهداشتی
  • آسانسورها و پله‌ها
  • فضاهای خدمات و پشتیبانی
  • آماده‌سازی غذا و انبار عمومی
  • فضاهای بارانداز دریافت مواد اولیه، زباله و انبارهای عمومی
  • نواحی و فضاهای كاركنان
  • رختشویخانه و خانه‌داری
  • فضاهای مهندسی و مكانیكی
  • ریزفضاها
  • تدقیق برنامه فیزیكی
  • جدول سازگاری فضاها
  • دیاگرام ارتفاعی
  • دیاگرام روابط عملكردی
  • دیاگرام ارتباطی طبقه اول بخش پژوهشی ـ آموزشی
  • سازه و تأسیسات
  • سازه
  • تأسیسات
  • آبرسانی
  • اطفاء و اعلام حریق
  • گرمایش و سرمایش
  • برق رسانی
  • قابلیت سنجی اراضی
  • قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت
  • قابلیت تنظیم و استقرار ورودیهای سواره، پیاده و خدمات
  • قابلیت استقرار و تركیب كاربریها و عملكردها در سایت

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - طراحی خانه علوم و فناوری باشگاه دانش پژوهان جوان همراه با فایلهای اتوکد
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - طراحی خانه علوم و فناوری باشگاه دانش پژوهان جوان همراه با فایلهای اتوکد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد معماری - طراحی خانه علوم و فناوری باشگاه دانش پژوهان جوان همراه با فایلهای اتوکد

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه