پرتال جامع رشته معماری

1394/07/20 این مرکز بعنوان بزرگترین چادر دنیا لقب گرفته است.


مرکز تفریحی و سرگرمی خان شاتر - قزاقستان

بزرگترین چادر دنیا

 

مرکز تفریحی و سرگرمی خان شاتر در مرکز شهر آستانه در قزاقستان قرار گرفته است. این مرکز بعنوان بزرگترین چادر دنیا لقب گرفته است.چادری که این مرکز تفریحی را در برگرفته 150 متر ارتفاع دارد و مساحتی حدود 140 هزار متر مربع را در برگرفته است. این چادر از جنسی شفاف ساخته شده و توسط کابل های حلقوی شکل و یک ستون عمودی در وسط آن برپا نگاه داشته شده است. نور پردازی های رنگارنگ زیبایی این اثر را در شب دو چندان میکند.

پیشنهاد ویژه