پرتال جامع رشته معماری

1394/08/25 در این آگهی، پروپوزال های مختلف تایید شده جهت موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد معماری را به شما معرفی میکنیم.


پروپوزال معماری ، مجتمع فرهنگی اقامتی حضرت معصومه(س) با رویکرد معماری پایدار

8 صفحه

عناوین:

عنوان فارسی تحقیق - عنوان انگلیسی تحقیق  - بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی  - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  - مرور ادبیات و سوابق مربوطه  - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق  - اهداف آرمانی - اهداف کلی - اهداف ویژه - اهداف کاربردی - سؤالات تحقیق - تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  - روش شناسی تحقیق - منابع

 

 

پروپوزال معماری ،  مجموعه اقامتی تفریحی سالمندان با رویکرد همساز با اقلیم

8 صفحه

عناوین:

عنوان فارسی تحقیق - عنوان انگلیسی تحقیق - پرسش اصلی تحقیق - بیان مسأله - سوابق مربوط - فرضیه‌ها - اهداف تحقیق - نوع روش تحقیق - منابع

 

 

پروپوزال معماری ، مجموعه توریستی تفریحی با رویکرد ادراک گردشگران داخلی از مقصد رامسر

7 صفحه

عناوین:

عنوان پایان‌نامه - پرسش اصلی تحقیق - بیان مسأله - سوابق مربوط - فرضیه‌ها - اهداف تحقیق - نوع روش تحقیق - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی مدرسه با بهره گیری از عوامل محیطی تاثیرگذار بر یادگیری و رفتار كودک

12 صفحه

عناوین:

عنوان تحقیق به فارسی - عنوان تحقیق به انگلیسی - بیان مسأله - سوابق مربوط - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - ضرورت کمی - ضرورت کیفی - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - مقالات موجود - پایان نامه كارشناسی ارشد موجود - منابع مورد استفاده - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - اهداف کلی - اهداف جزئی - سؤالات تحقیق - فرضیه های تحقیق - تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی - روش شناسی تحقیق - سایت

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی دانشکده معماری با رویکرد تغییر کالبدی فضاهای دانشکده جهت هوشمندسازی روش تدریس معماری

5 صفحه

عناوین:

عنوان تحقیق به فارسی - عنوان تحقیق به انگلیسی - بیان مسأله - سوابق مربوط  - فرضیه ها - اهداف تحقیق - نام بهره وران - نوع روش تحقیق - فهرست منابع

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی مدرسه ابتدایی دخترانه پایدار با رویکرد معماری همساز با اقلیم

10 صفحه

عناوین:

عنوان فارسی - عنوان انگلیسی - نوع كار تحقیقاتی - کلمات کلیدی پایان نامه - بیان مسأله - سوابق مربوط - فرضیه‌ها - اهداف تحقیق - نام بهره‏وران - سؤالات تحقیق - جنبة نوآوری و جدید بودن - روش گردآوری اطلاعات - ابزار گردآوری اطلاعات - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - فهرست منابع - سایت پروژه - برنامه فیزیکی

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی پردیس سینمایی خیابان ارگ در راستای ارتقاء عوامل موثر بر خاطره انگیزی شهروندان

5 صفحه

عناوین:

عنوان به زبان فارسی - عنوان به زبان انگلیسی - بیان مسأله - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - سؤالات تحقیق - روش شناسی تحقیق - شرح كامل روش تحقیق - شرح کامل روش گردآوری داده‏ها - سایت پروژه

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی بیمارستان 160تختخوابی بعثت سنندج با رویکرد معماری پایدار

7 صفحه

عناوین:

عنوان طرح - کلیدواژه‌ها - ضرورت اجرای طرح به صورت خلاصه - اهداف كلی - اهداف جزیی - سؤالات پژوهشی یا فرضیات - روش اجرا و شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها به صورت خلاصه - عنوان به زبان فارسی - عنوان به زبان انگلیسی - مقدمه و معرفی طرح (بیان مسأله، توجیه اهمیت موضوع) - تعریف واژه ها‎ - هدف كلی طرح - اهداف جزیی طرح - هدف كاربردی - سئوالات پژوهشی - فهرست منابع مورد استفاده - روش اجرای طرح - موقعیت سایت

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی ایستگاه قطار بندر عباس بارویکردی به معماری  پایدار ( پایداری اقلیمی )

12 صفحه

عناوین:

عنوان به زبان فارسی - عنوان به زبان انگلیسی - بیان مسأله اساسی تحقیق - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - نام بهره‏وران - سؤالات تحقیق - فرضیه‏های تحقیق - تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی - روش شناسی تحقیق - فهرست منابع

 

 

پروپوزال معماری ، تدوین اصول طراحی یک مرکز آموزشی با رویکرد آکوستیکی -نمونه موردی طراحی مدرسه

6 صفحه

عناوین:

عنوان به زبان فارسی - عنوان به زبان انگلیسی - بیان مسأله اساسی تحقیق - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - سؤالات تحقیق - فرضیه‏های تحقیق - تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی - روش شناسی تحقیق - منابع

 

 

پروپوزال معماری ، مرکز دریادرمانی با رویکرد طبیعت و معماری

8 صفحه

عناوین:

عنوان به زبان فارسی - عنوان به زبان انگلیسی - بیان مسأله - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - سؤالات تحقیق - فرضیه‏های تحقیق - تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی - روش شناسی تحقیق - منابع - سایت پروژه

 

 

پروپوزال معماری ، طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری همساز با اقلیم در خرمشهر (اقلیم گرم و مرطوب)

4 صفحه

عناوین:

عنوان موضوع - بیان مساله - اهداف پروژه - پیشینه تحقیق - ضرورت و اهمیت موضوع - روش کار تحقیق - منابع مورد استفاده - سایت پروژه

 

 

پروپوزال طراحی تالار شهر با نگرش به پایداری اجتماعی

10 صفحه

عناوین:

عنوان تحقیق - بیان مسأله اساسی تحقیق - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - سؤالات تحقیق - فرضیه‏های تحقیق - تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی - روش شناسی تحقیق - روش گردآوری اطلاعات - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها - روش طراحی - منابع و ماخذ : کتاب ها ، مقالات ، رساله دکترا - سایت پروژه - برنامه فیزیکی احتمالی .

 

 

پروپوزال معماری ، بررسی الگوی مسکن بافت کهن دزفول و طراحی مسکن  بهینه در محله مجدیان

18 صفحه

عناوین:

عنوان موضوع - بیان مساله - اهداف پروژه - ضرورت موضوع - مرور ادبیات و سوابق مربوطه - تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی - روش تحقیق - منابع مورد استفاده - معرفی سایت ، دلایل انتخاب

 

 

پروپوزال معماری ، توسعه دانشگاه هنر اصفهان با رویکرد توسعه معاصر

9 صفحه

عناوین:

عنوان پایان‌نامه - پرسش اصلی تحقیق - بیان مساله ، تشریح ابعاد مسئله ، حدود مسئله ، معرفی دقیق مسئله - اهداف تحقیق ، کلی ، اختصاصی طراحی - روش تحقیق ، روش تحلیلی ، روش توصیفی ، روش مقایسه ای - فهرست منابع و ماخذ - معرفی سایت - دلایل انتخاب سایت

 

 

پروپوزال معماری ، طرح سازماندهی فضایی در مرکز محله با رویکرد مشارکت اجتماعی

9 صفحه

عناوین:

عنوان تحقیق - بیان مسأله - اهمیت وضرورت انجام تحلیل تحقیق - سوابق مربوطه - جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق - اهداف مشخص تحقیق - اهداف جزئی تحقیق - سؤالات تحقیق - سوالات فرعی تحقیق - فرضیه‏های تحقیق - روش شناسی تحقیق - فهرست منابع و مآخذ

پیشنهاد ویژه