پرتال جامع رشته معماری

1393/08/20 فرودگاه چانگی سنگاپور برای دومین سال پیاپی صدر نشین لیست بهترین فرودگاه های جهان شد


فرودگاه چانگی سنگاپور برای دومین سال پیاپی صدر نشین لیست بهترین فرودگاه های جهان شد.این فرودگاه در سال ۲۰۱۲ در رتبه دوم قرار داشت اما با کنار زدن کره جنوبی در سال ۲۰۱۳ به مقام اول رسید و امسال نیز جایگاه خود را حفظ کرد.

در لیست ۱۰ فرودگاه برتر دنیا فقط اروپایی ها و آسیایی ها حاضرند و اثری از فرودگاه های آمریکایی نیست .

فرودگاه چانگی changi airport

 

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

فرودگاه چانگی changi airport

 

پیشنهاد ویژه